Depresja

Stwardnienie rozsiane depresja leki

Stwardnienie rozsiane depresja leki

Wstęp Stwardnienie rozsiane depresja leki:  Na przestrzeni ostatnich 30 lat zebrano stosunkowo niewiele informacji o wpływie środków przeciwdepresyjnych na funkcjonowanie osób ze stwardnieniem rozsianym borykających

Czytaj więcej »
Stwardnienie rozsianie depresja test

Stwardnienie rozsiane depresja test

Wstęp Stwardnienie rozsianie depresja test Bardzo skuteczny test, odpowiadający na pytania pytanie, czy mam depresje? A warto zadać sobie te pytanie. Dziś przedstawię bardzo skuteczny test,

Czytaj więcej »

Stwardnienie rozsiane depresja

Stwardnienie rozsiane depresja często idą w parze. Depresja jest najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym u chorych na stwardnienie rozsiane. Może ona istotnie wpływać na naturalny przebieg choroby, leczenie i rehabilitację oraz znacznie obniżać jakość życia. Powoduje upośledzenie funkcji ruchowych.Może wystąpić na każdym etapie choroby nawet tuż przed pojawieniem się pierwszych symptomów stwardnienia rozsianego. Mając na uwadze wzrastający poziom stresu i frustracji wynikającej z życia codziennego sądzę, wydaje się, że chorych na depresję z roku na rok przybywa. Ryzyko wystąpienia depresji przy stwardnieniu rozsianym wynosi około 50%, ale niektóre badania mówią, że nawet 75%, zatem jest naprawdę duża szansa, że na którymś etapie choroby pojawi się depresja, jeśli już  nie wystąpiła. Im dłuższy jest średni czas trwania choroby, tym depzresja występuje częściej, a jej nasilenie jest większe. Istnieje również wyraźny związek miedzy stopniem niepełnosprawności a nasileniem depresji. 

 

Badanie

W przeprowadzonym badaniu wśród osób o niewydolności ruchowej 0-4,5 pkt w skali EDDS (lekki stopień niepełnosprawności) ciężka depresja występuje sporadycznie, najwięcej jest osób bez depresji lub z lekką. W miarę̨ pogarszania się̨ sprawności wzrasta odsetek chorych z umiarkowaną i ciężką depresją. Wraz z nasilaniem depresji jakość życia ulega znacznemu pogorszeniu i była przez badanych określana jako zła w grupie z umiarkowaną lub ciężką̨ depresją. Jakość życia wśród osób bez depresji jest wyraźnie lepsza. W badaniu o jakości życia przebadano w pięciu kategoriach zdolność poruszania się, stan emocjonalny, zadowolenie z życia, myślenie i zmęczenie, życie rodzinne i towarzyskie. Jednak dla zdolności poruszania się, objawów i życia rodzinnego i towarzyskiego wyniki uznano za nieistotne statystyczne. Jednak ja czuje wpływ depresji na te aspekty życia. Badanie, choć nie potwierdziło wpływu depresji na te aspekty życia, to z mojej perspektywy wygląda to inaczej. Oto moje doświadczenia.

Jak widać depresja to poważny problem, który może dotknąć każdego z nas, więc nie można go bagatelizować. Czasami coś co traktujemy jak zwykły smutek może przerodzić się w coś dużo gorszego.

Zapraszam do zapoznania się z poradnikiem chorego na SM. Oraz cyklem artykułów na stronie radia hobby.