Wstep

Stwardnienie rozsiane depresja skutki: Artykuł napisany został inspiracji bardzo ciekawym badaniem (Brola i inni, 2007) jednak duża część artykułu to moje wnioski z depresji, na którą sam choruję. Mam zamiar pokazać, jak poważnym problemem jest depresja u chorych na SM. W jaki sposób wpływa ona na jakość życia, to jak sprawne są procesy myślowe i jak sprawne jest ciało chorego. Czy depresja ma wpływ na wszystkie te aspekty? Oto kilka powodów, dlaczego warto przeczytać te artykuł:

Stwardnienie rozsiane depresja skutki - Skutki depresji

 • Depresja jest najczęściej występującym zaburzeniem psychicznym u chorych na stwardnienie rozsiane.
 • Może ona istotnie wpływać na naturalny przebieg choroby, leczenie i rehabilitację oraz znacznie obniżać jakość życia.
 • Powoduje ona upośledzenie funkcji ruchowych.
 • Może wystąpić na każdym etapie choroby nawet tuż przed pojawieniem się pierwszych symptomów stwardnienia rozsianego.

Stwardnienie rozsiane depresja skutki - Ilu z nas jest szczęśliwych

Stwardnienie rozsiane depresja skutki

Dość długo utrzymywało się przekonanie oparte na badaniach przeprowadzonych w 1926 r., że 60% chorych na SM było szczęśliwych. Jednak począwszy od lat 50 ubiegłego wieku odwróciły się te proporcje i już tylko 40% chorych było szczęśliwych. Mając na uwadze wzrastający poziom stresu i frustracji wynikającej z życia codziennego sądzę, wydaje się, że chorych na depresję z roku na rok przybywa.Ryzyko wystąpienia depresji przy stwardnieniu rozsianym wynosi około 50%, ale niektóre badania mówią, że nawet 75%, zatem jest naprawdę duża szansa, że na którymś etapie choroby pojawi się depresja, jeśli już  nie wystąpiła.

 

Stwardnienie rozsiane depresja skutki - Depresja a postęp choroby

Stwardnienie rozsiane depresja skutki

Im dłuższy jest średni czas trwania choroby, tym depzresja występuje częściej, a jej nasilenie jest większe. Istnieje również wyraźny związek miedzy stopniem niepełnosprawności a nasileniem depresji. W przeprowadzonym badaniu wśród osób o niewydolności ruchowej 0-4,5 pkt w skali EDDS (lekki stopień niepełnosprawności) ciężka depresja występuje sporadycznie, najwięcej jest osób bez depresji lub z lekką. W miarę̨ pogarszania się̨ sprawności wzrasta odsetek chorych z umiarkowaną i ciężką depresją.

Wpływ depresji

Wraz z nasilaniem depresji jakość życia ulega znacznemu pogorszeniu i była przez badanych określana jako zła w grupie z umiarkowaną lub ciężką̨ depresją.  Jakość życia wśród osób bez depresji jest wyraźnie lepsza. W badaniu o jakości życia przebadano w pięciu kategoriach zdolność poruszania się, stan emocjonalny, zadowolenie z życia, myślenie i zmęczenie, życie rodzinne i towarzyskie. Jednak dla zdolności poruszania się, objawów i życia rodzinnego i towarzyskiego wyniki uznano za nieistotne statystyczne. Jednak ja czuje wpływ depresji na te aspekty życia. Badanie, choć nie potwierdziło wpływu depresji na te aspekty życia, to z mojej perspektywy wygląda to inaczej. Oto moje doświadczenia.

Stwardnienie rozsiane depresja skutki - Wpływ depresji na jakość życia

 • Stan emocjonalny: Tu wpływ depresji jest bardzo wyraźny. Coraz mniej rzeczy mnie cieszy, tracę nadzieje, chęć do walki i ogólnie do życia. Jak to mówię „zatracamy się w smutku".
 • Zadowolenie z życia: Przy zadowoleniu z życia wpływ depresji jest trochę mniejszy, ale stale wyraźny. Przez depresję przestaje widzieć sens życia i walki z chorobą, coraz bardziej skupiam się na trudnościach, które ona powoduje. Trudno mi jest szukać radości i szczęścia.
 • Myślenie i zmęczenie: Depresja ma potężny wpływać na moje myślenie, „siłę umysłu” i to jak czuje się zmęczony. Tutaj trudno zauważyć różnice, spadek jest powolny i praktycznie niezauważalny. W pewnym momencie pojawia się permanentne zmęczenie, myśli są szare, a umysł pracuje mniej sprawnie. Przez to, że spadek był powolny i systematyczny, uznaję to za codzienność i normalny stan rzeczy, nie dostrzegam zmiany jaką spowodowała depresja.
 • Życie rodzinne i towarzyskie: Razem z depresją pojawia się alienacja, systematyczne oddalanie się od rodziny i przyjaciół. Jest to bardzo niepokojące, ponieważ prowadzi do samotności, a ona pogłębia stan depresyjny.

Stwardnienie rozsiane depresja skutki - Wpływ depresji na sprawność

 • Zdolność poruszania się: może się wydawać niewiele, ale spadek sprawności o jeden punkt EDDS lub nawet pół punktu jest znaczą różnicą w stopniu niepełnosprawności.
 • Objawy – gdy pojawia się depresja objawy nieznacznie się pogłębiają: moja ręka mocniej drży, trudniej jest zachować równowagę.

Stwardnienie rozsiane depresja skutki - Wyniki badania

Stwardnienie rozsiane depresja skutki

Komentarz autora

Jeśli po przeczytaniu pierwszego artykułu dostrzegasz jakiekolwiek symptomy depresji, to powinieneś jak najszybciej skontaktować się z psychologiem lub psychiatrą, bo jak przeczytałeś przed chwilą – skutki takiego stanu są poważne. W którymś z kolejnych artykułów przedstawię naturalne sposoby radzenia z depresją, powinno się je stosować, by wspierać leczenie farmaceutyczne i gdy nie chcesz lub nie potrzebujesz stosować leków. Także po to, by uniknąć wystąpienia ewentualnej depresji lub jej powrotowi. Dodam jeszcze dwie rzeczy:

 • Same leki nie pokonają depresji. Tu liczysz się przede wszystkim Ty i Twoje chęci.
 • Z własnego doświadczenia i z tego co przeczytałem na przestrzeni lat mogę powiedzieć, że depresja to nie przeziębienie i nie przechodzi, potrafi się utrzymywać przez nawet kilka lub kilkanaście lat, a nie leczona - przez całe życie. A jeżeli Twój „humor” sam się poprawił, to może być tylko remisja, uwierz mi, że nie leczona depresja zazwyczaj wraca.

Żródło: Tekt